05 ၾသဂုတ္လ 2015

ေရေဘးသင့္ျပည္သူမ်ားအတြက္ ကူညီေထာက္ပံ႔

Written by 
Rate this item
(32 votes)

ျမန္မာနိုင္ငံတြင္ ၾကံဳေတြ႔ေနရေသာ ေရေဘးသင္႔ျပည္သူမ်ားအား စာနာေထာက္ထားေသာအားျဖင့္ RDC Company Limited က တစ္ဖက္တစ္လမ္းမွ ပါ၀င္ကူညီလွဴဒါန္းခဲ႔ပါသည္။

Read 273329 times Last modified on 11 စက္တင္ဘာလ 2015
Login to post comments